دوربین های مدار بسته صندوق بازنشستگی بانک ها

 شماره خبر:46   تاریخ انتشار: 1393/11/1

صندوق باز نشستگی کارکنان بانک ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با اعلام ملی شدن بانک های خصوصی توسط شورای انقلاب اسلامی و براساس لایحه قانونی تشکیل و تأسیس صندوق بازنشستگی وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز بانک های ملی ادغام شده مصوب 25/4/59 کلیه بانک های مذکور به نام های بانک تجارت، بانک ملت، بانک ملی ایران، بانک مسکن، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک رفاه کارگران، بانک صنعت و معدن، بانک صادرات و بانک های استان و اتاق پایاپای اسناد بانکی به عضویت صندوق بازنشستگی بانک های کشور در آمدند و بانک توسعه صادرات ایران نیز از 1/1/71 مشترک صندوق بازنشستگی گردید.

سیستم نظارت تصویری ساختمان مرکزی این سازمان واقع در خیابان توانیر تهران توسط دوربین های مدار بسته تحت شبکه Geovision که توسط کارشناسان این شرکت طراحی گردیده راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.