نصب و راه اندازی دوربین های تحت شبکه دانشکده کشاورزی کرج

دانشکده کشاورزی کرج، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و یکی از اولین مدارس کشاورزی در ایران می باشد که در یک مجموعه تاریخی و سرسبز در داخل شهر کرج واقع گردیده است.