هوشمندسازان بیتا -  1

*امنیت سازمان خود را هوشمند کنید.
             *با یکپارچه سازی هوشمندانه کنترل کنید.
                             
  *با نسخه سفارشی دقیق تر کنترل کنید.              

زمینه های فعالیت شرکت

شرکت مهندسی هوشمند سازان بیتا با تکیه بر پشتوانه  تجربیات و دانش فنی  20 ساله  مدیران و کارشناسان خود خدمات ذیل را ارایه می نماید.

دانلود کاتالوگگیت ها و سیستم های جامع کنترل تردد سازمانی

محصولات جدید
راهکارها:
جدیدترین پروژه ها :