هوشمندسازان بیتا - 1

انواع گیت های کنترل تردد:

انواع گیت های کنترل تردد ششیشه ای سریع،گیتهای سه شاخه، گیت های گردان، گیت های باله ای ، گیت های لولایی مناسب برای سازمانها و مکانهای عمومی

زمینه های فعالیت شرکت

شرکت مهندسی هوشمند سازان بیتا با تکیه بر پشتوانه  تجربیات و دانش فنی  20 ساله  مدیران و کارشناسان خود خدمات ذیل را ارایه می نماید.

دانلود کاتالوگگیت ها و سیستم های جامع کنترل تردد سازمانی

محصولات جدید
◉ ماموریت ما چیست؟ ◉ انواع گیت کنترل تردد ◉ چرا کنترل تردد ؟ ◉ کاربرد گیت کنترل تردد ◉ کنترل تردد سازمانی

ماموریت ما هوشمند سازی امنیت شماست.

انسان هوشمند نیازمند امنیت هوشمند می باشد. مجموعه هوشمند سازان بیتا امنیتی در حوضه های تردد و نظارت راهکارهای مناسب و هوشمندانه ای را ارایه می نماید.

لذا شعار سازمانی انتخاب شده بر اساس زمینه فعالیت شرکت و دیدگاه مدیران شرکت می باشد.

گیتهای کنترل تردد از نظر عملکرد به چند دسته اصلی به شرح زیر تقسیم می شوند.

 •   گیت سه شاخه: گیتهای سه شاخه از قدیمی ترین و ارزانترین نوع گیت ها می باشند 
 •  گیت شیشه ای سریع : این نوع گیت ها به دلیل اتوماتیک بودن از سرعت بالایی برخوردار می باشد و بیشترین کاربرد را در سازمانها دارند
 •  گیت باله ای یا گیت فلپ: این نوع گیتهای کنترل تردد یه دلیل مکانیزم ساده و کم اصطحلاک و قیمت مناسب بهترین گزینه برای سازمانها می باشد.
 •  گیت امنیتی : گیتهای امنیتی سازه ای تمام قد هستند که در مکانهای امنیتی بیشترین کاربرد را خواهند داشت.

مدیریت تردد در هر سازمان نیازمند شناسایی و کارشناسی دقیق نیازهای امنیتی و ایمنی آن سازمان و طراحی و پیاده سازی مجموعه ای از سیستم های ساختار یافته متشکل از موانع فیزیکی مانند انواع گیت کنترل تردد، نرم افزارهای کنترل تردد، سخت افزارهای واسط یا کنترلر و دستگاه های شناساگر هویت افراد مانند کارت، اثرنگشت،تشخیص چهره و یا بارکد می باشد.

آنچه بیان شد بدین معناست که با ترکیب سیستم های الکترو مکانیکی، الکترونیکی و نرمافزاری به دنبال ایجاد نظم و امنیت در سازمان هستیم.به بیان دیگر می توان تعریف مفهومی تری را برای این سیستم ارایه نمود که روح و فلسفه پیاده سازی یک سیستم مدیریت و کنترل تردد می باشد. 

 •  چه کسی یا کسانی در چه زمانی یا زمانهایی به کدام بخش یا بخشهایی از سازمان دسترسی داشته باشند.

گیت های کنترل تردد از نوع کاربری به انواع گوناگونی دارند و با عناوین مختلفی در بین مصرف کنندگان مصطلح می باشند.

 •  گیت مترویی: به گیت های کشویی با موانع شیشه ای که برای اولین بار در متروی تهران نصب گردید و به گیت های مترویی مصطلح گردید.
 •  گیت باشگاهی :  به دلیل محدودیت فضا و قیمت مناسب گیت های سه شاخه از این نوع گیت تردد استفاده می گردد لذا به گیت های سه شاخه گیت باشگاهی نیز گفته می شود. 
 •  گیت ورزشگاهی: ازدهام جمعیت و نیاز به کنترل شدید در ورزشگاه ها، از گیت های امنیتی تمام قد چهر باله ای استفاده می شود که گیتورزشگاهی نیز گفته می شود.
 •  گیت هوشمند: از نظر بسیاری از کاربران و بهره برداران تمامی گیت هایی که به صورت اتوماتیک می کنند و تسوط سیستم های کنترل تردد مدیریت می شوند گیت هوشمند نامیده می شوند.
 •  گیت اسلایدی : به گیتهایی که به صورت کشویی به طرفین باز می شوند گیت اسلایدی گفته می شود پس تمام گیت های مترویی و گیتهای فلپ نیز از این گروه می باشند.
 •  گیت ورود و خروج: به کلیه گیت های کنترل تردد به صورت عانیانه و کلی گیت ورود وخروج گفته می شود.
 •  گیت مهمان: از هر نوع گیتی می توان به عنوان گیت مهمان استفاده نمود ولی گیت چرخشی که گذرگاه مناسبتری ایجاد می کند به عنوان گیت مهمانهای ویژه به کار گرفته می شود.
 •  گیت شیشه ای: به گیت کشویی یا گیت اسلادینگ گفته می شود که اصولا جنس موانع آنها از شیشه لمنیت شده و ضد ضربه ساخته می شود.
جدیدترین پروژه ها :