انواع قفلهای برقی کنترل تردد

قفل های برقی یکی از ملزومات اصلی سیستم های کنترل تردد محسوب می گردند این قفل ها بر اساس نوع درب از لحاظ ساختار و جنس و یا میزان لایه امنیتی مورد نیاز انتخاب می گردند.این قفل ها بر روی درب های چوبی، فلزی و یا شیشه ای قابل نصب می باشند و همچنین از نظر امنیتی به دو دسته  Fail Secure (زمانی که برق قفل قطع باشد قفل آزاد نخواهد شد) که بیشتر در مکان هایی که به امنیت بیشتری نیاز دارند پیشنهاد می گردد و Fail Safe که با قطع شدن برق قفل نیز آزاد خواهد شد که بیشتر در مکان های عمومی و شرکتی پیشنهاد می گردد که تا امکان آزاد کردن قفل ها و تخلیه ساختمان ها در مواقع اضطراری فراهم گردد.

قفل های الکترومگنتیک (مشاهده توضیحات)

قفل های الکترومکانیک بولت(مشاهده توضیحات)

قفل های الکترومکانیک استریک(مشاهده توضیحات)