قفل مگنتی کابینت

قفل مگنتی کابینت و کمد

مدل CR-60 A تا 60 کیلو یک طرفه قابل استفاده برای انواع درب های فلزی، شیشه ای و چوبی کوچک ، انواع کمد و کابینت و بخصوص کمدهای رختکن باشگاه های ورزشی می باشد.

عملکرد این قفل مقناطیسی به صورت Fail safe بوده و جهت قفل بودن درب می باست ولتاژ قفل همیشه برقرار باشد و با قطع برق قفل آزاد می گردد.