اجرای دوربین های مدار بسته سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز