اجرای دوربین های مدار بسته صنعت معدن و تجارت استان البرز