نرم افزار کنترل تردد پریس

با توجه به نیاز سازمان های دولتی و غیر دولتی در حال حاظر و همچنین گرایش این سازمان ها به استفاده از نرم افزارهای کنترل تردد جهت کنترل تردد و آمد و شدهای کارکنان، نرم افزارهای جامع HSB ACCESS به گونه ای طراحی شده اند که نیازهای مدیریت تردد سازمان ها را تا حد امکان پوشش دهند. در غیر اینصورت کارشناسان ما وارد عمل شده و با نیاز سنجی و امکان سنجی در آن مجموعه اقدام به طراحی و سفارشی سازی نسخه مربوط به آن سازمان را می نمایند. مجموعه نرم افزارهای کنترل تردد شرکت مهندسی هوشمند سازان بیتا دارای زیر مجموعه های بسیار زیادی بوده و و هر زیر مجموعه نیز خود به چند زیر مجموعه تقسیم می گردد.

از مهم ترین نرم افزارهای کنترل تردد شرکت هوشمند سازان بیتا می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • نرم افزار کنترل تردد (نسخه لایت)
  •  نرم افزار کنترل تردد (نسخه استاندارد)
  • نرم افزار کنترل تردد (نسخه پیشرفته)
  • نرم افزار پذیرش مهمان
  •  نرم افزار مدیریت پارکینگ
  •  نرم افزار مدیریت اموال