سیستم های کنترل تردد مستقل

تلاش کرده ایم انواع تجهیزات کنترل تردد کد و کارت و اثر انگشتی را برای هر نوع دربی که نیاز به کنترل تردد دارد را ارائه نماییم. این محصولات از پیشتازترین شرکتهای تولید کننده آسیایی جنوب شرقی در زمینه سیستم های کنترل تردد تهیه و ارائه می گردد.

تجهیزات کنترل تردد (مشاهده توضیحات)