راهکارهای جامع و یکپارچه کنترل تردد سازمانی:

مدیریت آمد و شد کارمندان ، میهمانان و خودروها در یک سازمان می بایست  تحت کنترل بخش های مختلف مدیریتی مانند حراست و کارگزینی آن سازمان باشد، نرم افزارها و سخت افزارهای HSB ACCESS با قابلیت یکپارچگی این امکان را به صورت جامع برای سازمانها فراهم می سازد. ادامه......

زمینه های فعالیت شرکت

شرکت مهندسی هوشمند سازان بیتا با تکیه بر پشتوانه  تجربیات و دانش فنی  بیش از 15 ساله  مدیران و کارشناسان خود خدمات ذیل را ارایه می نماید.

برندها
راهکارها:
جدیدترین پروژه ها :