کنترل تردد خودرو

کنترل تردد خودرو

روشهای کنترل تردد خودرو 

کنترل تردد خورویی شامل یکپارچه سازی سخت افزارها، نرم افزارها و موانع فیزیکی است که برای مدیریت تردد خودرو ها در پارکینگ های عمومی و خصوصی و مکانها امنیتی مانند ورودی سازمانهای دولتی و نظامی طراحی و پیاده سازی می گردد.

مهم ترین هدف در سیستم کنترل تردد خودرویی، شناسایی خودرو و یا راننده در ورودی مجموعه و امکان صدور مجوز توسط نرم افزار و درنهایت باز کردن درب و یا هر مانعی در مبادی ورودی ها می باشد. اصولا شناسایی خودروها در ورودی ها به دو صورت صورت می پذیرد.

  •  شناسایی  خودرو از طریق RFID

در این روش برای شناسایی خودرو از رادیو یا کارتخوانهای برد بلند با رنج فرکانسی UHF  استفاده می گردد.

  •  شناسایی خودرو از طریق پلاک

در این روش برای شناسایی خودرو دوربین پلاکوان در ورودی مجموعه نصب میگردد که پس ازثبت پلاک توسط دوربین و پردازش توسط نرم افزار امکان شناسایی خودرو فراهم می گردد.

        درباره کنترل تردد خودرویی بیشتر بخوانید.

کنترل تردد خودرویی

(مشاهده توضیحات)