کنترل تردد خودرویی

کنترل تردد خورویی شامل یکپارچه سازی سخت افزارها،نرم افزارها و موانع فیزیکی می باشد که در سطوح عادی مانند پارکینگهای عمومی و خصوصی و مکانها امنیتی مانند ورودی سازمانهای دولتی و نظامی طراحی و پیاده سازی میگردد.

مهم ترین هدف در سیستم کنترل تردد خودرویی، شناسایی خودرو و یا راننده در ورودی مجموعه و امکان صدور مجوز توسط نرم افزار و درنهایت باز کردن درب و یا هر مانعی در مبادی ورودی ها می باشد. اصولا شناسایی خودروها در ورودی ها به دو صورت انام میپذیرد.

  1- شناسایی از طریق خودرو از طریق RFID

در این روش برای شناسایی خودرو از رادیو یا کارتخوانهای برد بلند با رنج فرکانسی UHF  استفاده میگردد که متوانند تا 15 متر بد داشته باشند.

2- شناسایی خودرو از طریق پلاک 

در این روش برای شناسایی خودرو دوربین پلاکوان در ورودی مجموعه نصب میگردد که پس ازثبت پلاک توسط دوربین و پردازش توسط نرم افزار امکان شناسایی خودرو فراهم میگرد

مدیریت پارکینگ با پلاکخوان(مشاهده توضیحات)

مدیریت پارکینگ با RFID(مشاهده توضیحات)

راهبندهای خودرویی(مشاهده توضیحات)