سیستم کنترل تردد خودرویی چگونه کار می کند؟

روشی که برای کنترل تردد خودرو مطرح می شود روشی است که در آن وسایل نقلیه از مسیرهای ویژه و گذرگاه های مخصوص عبور می نمایند و پس از تعیین هویت خودرو بر حسب اینکه مجاز به ورود هستند یا خیر اجازه ورود به آنها داده می شود و یا از آنها گرفته می شود. این تعیین هویت خودرو به وسیله گرفتن مشخصه از خودرو و فرستادن آن به واحد پردازشگر مرکزی و پس از انجام تطابق با مشخصات ذخیره شده موجود در بانک اطلاعاتی نسبت به دادن مجوز ورود تصمیم گیری می شود. در صورت مجاز بودن خودرو با خودرو می تواند وارد محوطه شود و در غیر اینصورت خودرو مجاز به ورود (Barrier) بالا رفتن راهبند نمی باشد.

تکنیک های متفاوتی برای پیاده سازی سیستم های کنترل تردد خودرو وجود دارد که اهم آن عبارت است از:


 سیستم های قرائت اطلاعات شناسایی خودرو با استفاده از امواج رادیویی (RFID (Radio Frequency Identification.

 در این روش، شناسایی خودرو بر مبنای اطلاعاتی TAG متصل به خودرو ذخیره شده  که در یک کارت یا صورت می پذیرد. فرکانس های مختلفی از READER است و ارسال آن با استفاده از امواج رادیویی به 900 در MHz و یا حتی HF در محدوده (Mifare (13.56MHz، 125KHz طیف رادیو نظیر برای شناسایی و ردیابی خودرو استفاده می گردند. UHF محدوده اشاره نمود. Microwave از جمله این روش ها می توان به سیستم های: Micro Wave


متشکل از یک آنتن ماکروویو می باشد که می تواند در مدخل (READER) در این روش، واحد شناسایی ورودی یا خروجی و یا حتی بر روی زمین نصب گردد. گیرنده های رادیویی موجود در سیستم با ورود خودرو به گذرگاه های ورودی/خروجی، خودرو موردنظر را های موجود در مقابل گذرگاه (Barrier) با ارسال و دریافت امواج شناسایی می کنند و توسط راهبند ورودی/خروجی در مورد ورود و خروج خودرو تصمیم گیری می کنند.


از مزایای این روش می توان موارد زیر را نام برد:

  • عملکرد در شب و روز
  • عملکرد بالا در شرایط آب و هوایی نامناسب
  • وابسته بودن سیستم به خودرو
  • بالا بودن سرعت تشخیص خودرو
  • امکان گزارش گیری ورود و خروج
  • پایین بودن هزینه نصب، نگهداری و تعمیر

از معایب این روش می توان به هزینه ی بالای اولیه ی Tagها، پایین بودن سرعت تشخیص خودرو و پایین بودن امنیت در صورت وابستگی سیستم به شخص اشاره کرد.

سیستم های قرائت اطلاعات شناسایی راننده خودرو

که نوع Proximity مشابه آنچه که در بخش کنترل تردد نفر به آن اشاره گردید. می توان از سیستم های به شمار می روند نیز برای کنترل تردد خودرو استفاده نمود. RFID ساده ای از سیستم های
در نظر گرفته می شود که بهنگام عبور خودرو Proximity در این روش برای راننده هر خودرو یک کارت
نشان داده می شود و اطلاعات موجود READER توسط راننده به Proximity از مجاورت کارت خوان
در کارت به کارت خوان منتقل می گردد.
  همچنین انواع متفاوتی از سیستمهای PROXIMITY با برد بلند نیز قابل استفاده می باشند.
در بخش اجزاء سیستم های کنترل تردد به تفضیل شرح داده خواهند Proximity کارت و کارت خوان شد.


                      با ما در ارتباط باشید: