راهکارهای کنترل تردد و سیستم های نظارتی در سازمان ها و مراکز دولتی
 • راهکارهای کنترل تردد سازمانی:

یکی از بزرگ ترین چالش ها در وزارتخانه ها، ارگان ها، سازمان ها و مراکز اداری دولتی، کنترل و مدیریت رفت و آمد کارکنان، میهمان ها، خودروها و سایر مراجعین به بخش های مختلف سازمان به صورت یکپارچه می باشد. جهت مدیریت و سازماندهی این فرایندها، هر سازمانی نسبت به وسعت و تعداد پرسنل خود نیاز به تجهیزات امنیتی، کنترلی و نظارتی یکپارچه دارند که می بایست بر اساس نیازهای آن سازمان طراحی و سفارشی سازی گردد.

سطح امنیت در سازمان ها بر اساس حساسیت مکان ها و طبقه بندی اطلاعات در بخش های امنیتی و حراستی تعریف و تدوین می گردد و سپس بر اساس این نیازها، کارشناسان با ترکیبی از تجهیزات الکترونیکی، موانع مکانیکی بازدارنده، تجهیزات نظارتی و نیروی انسانی اقدام به طراحی جامع سیستم مدیریت تردد و امنیت سازمانی یکپارچه می نمایند.

راهکارهای کنترل تردد یکپارچه سازمانی

راهکارهای کنترل تردد سازمانی یکپارچه HSB ACCESS برای مدیران حراست این امکان را فراهم می سازد تا بتوانند توسط یک نرم افزار جامع کلیه ترددهای کارکنان، میهمان ها و خودروها را مدیریت نمایند که این فرایند توسط نرم افزار سازمانی که در سه سطح نسخه Basic برای سازمان های کوچک (تا 500 نفر پرسنل) نسخه Standard برای سازمان های متوسط (تا 2500 نفر پرسنل) و نسخه Advance برای سازمان های بزرگ که بیش از 25000 نفر پرسنل داشته باشند انجام می پذیرد.

 

 

   تجهیزات کنترل تردد سازمانی بر اساس وسعت سازمان ها طراحی و ارائه می گردد.

 

 •      کنترل تردد سازمان های بزرگ (بیش از 2500 نفر):
 • نرم افزار جامع کنترل تردد  HSB ACCESS- ADVANCED   امکان مدیریت 25000 نفر پرسنل و 500 گذرگاه و امکان ارتباط با نرم افزارهای IMS و حضور و غیاب
 • نرم افزار مانیتورینگ HSB ACCESS-DISPLY   امکان نمایش مراجعین و پرسنل در هر گذرگاه
 • کنترلر تحت شبکه HSB- CR 260 دارای حافظه داخلی 16گیگا بایت قابلیت مدیریت 25000 نفر و عملکرد به صورت Offline
 •  کارتخوان مایفر HSB CR-837 و HSB CR-839 با نشانگر LED و یا HSB CR-300 با نشانگر LCD
 • ماژول اثر انگشت و کارتخوان HSB CR-880 و یا HSB CR-887 با عملکرد آفلاین و آنلاین
 •   کنترل تردد سازمان های متوسط (بیش از 500 نفر):
 • نرم افزار جامع کنترل تردد HSB ACCESS-STANDARD امکان مدیریت 2500 نفر پرسنل و 50 گذرگاه و امکان ارتباط با نرم افزارهای حضور و غیاب
 • نرم افزار مانیتورینگ HSB ACCESS-DISPLY امکان نمایش مراجعین و پرسنل در هر گذرگاه
 • کنترلر تحت شبکه HSB- CR 270 دارای حافظه داخلی 8 گیگا بایت قابلیت مدیریت 2500 نفر و عملکرد به صورت Offline
 •  کارتخوان مایفر HSB CR-837 و HSB CR-839 با نشانگر LED و یا HSB CR-300 با نشانگر LCD
 • ماژول اثر انگشت و کارتخوان HSB CR-880 و یا HSB CR-887 با عملکرد آفلاین و آنلاین 
 •  کنترل تردد سازمان های کوچک (کمتر از 500 نفر):
 • نرم افزار جامع کنترل تردد  HSB ACCESS-BASIC امکان مدیریت 500نفر پرسنل و 10 گذرگاه 
 • نرم افزار مانیتورینگ HSB ACCESS-DISPLY امکان نمایش مراجعین و پرسنل در هر گذرگاه
 • کنترلر تحت شبکه  HSB- CR 280 دارای حافظه داخلی 4 گیگا بایت قابلیت مدیریت 500 نفر و عملکرد به صورت Offline
 • کارتخوان مایفر HSB CR-837 و HSB CR-839 با نشانگر LED و یا HSB CR-300 با نشانگر LCD
 • ماژول اثر انگشت و کارتخوان HSB CR-880 و یا HSB CR-887 با عملکرد آفلاین و آنلاین
 •    پذیرش مهمان سازمانی:
 • نرم افزار پذیرش میهمان HSB ACCESS-GUEST با قابلیت یکپارچه سازی با نرم افزار جامع کنترل تردد و فرمان به کنترل تردد های سری HSB-CR با امکان صدور کارت مهمان یا برگه ملاقات و بهره مندی از آرشیو تصاویر مراجعه کنندگان. این نرم افزار فقط در یک ورژن و برای تمام سازمان ها ارائه می گردد.
 •     مدیریت تردد خودروها:
 •  نرم افزار مدیریت پارکینگ HSB-PARK با قابلیت یکپارچه سازی با نرم افزارکنترل تردد پلاکخوان
 • نرم افزار پلاکخوان HSB-OCR با قابلیت ارتباط با دوربین LPR و نرم افزار مدیریت پارکینگ
 • کارتخوان برد بلند HSB-CR 650 با امکان ارتباط با نرم افزار مدیریت پارکینگ و کنترلر HSB CR-250
 • کنترلر تحت شبکه  HSB- CR 250 دارای حافظه داخلی 4 گیگا بایت قابلیت مدیریت 500 خودرو و عملکرد به صورت Offline