راهکارهای کنترل تردد در دانشگاه ها و مراکز آموزشی

راهکارهای کنترل تردد دانشگاه ها و مراکز آموزشی:

بسیاری از دانشگاه ها و مراکز آموزشی می توانند جهت مدیریت تردد دانشجویان، مهمان ها و خودروهای خود از نسخه نرم افزاری و تجهیزات سخت افزاری طراحی شده برای این نوع سازمان ها استفاده نمایند. به کارگیری این تجهیزات موجب سهولت در آمد و شد و گزارش گیری تردد افراد و خودروها در این نوع مراکز خواهد شد.

یکپارچه سازی سیستم های کنترل تردد جهت سهولت دانشجویان ، پرسنل و مهمان ها از اهداف تیم تحقیق و توسعه این مجموعه می باشد به گونه ای که یک شخص بتواند با یک کارت از کلیه خدمات دسترسی مانند ورود و خروج، حضور و غیاب، رستوران، مجموعه ورزشی، کتابخانه، پارکینگ و غیره استفاده نماید.