گیت تردد باشگاهی

 

       گیت کنترل تردد سه شاخه HSB-CX145

به دلیل محدودیت فضا در ورودی باشگاه ها و قیمت مناسب گیت های سه شاخه  از این نوع گیت ها  استفاده می گردد لذا به گیت های سه شاخه گیت باشگاهی نیز گفته می شود.