راه اندازی سیستم کنترل تردد دیتا سنتر برج میلاد

 

دیتا سنتر بزرگ شرکت انتقال داده های آسیاتک در برج مخابراتی میلاد تهران واقع شده است.

به سفارش این شرکت، آماده سازی و راه اندازی سیستم های درب اتوماتیک و کنترل تردد این بخش بر عهده ی شرکت هوشمندسازان بیتا می باشد که هم اکنون توسط کارشناسان شرکت هوشمندسازان بیتا در حال انجام می باشد.