نصب و راه اندازی کنترل تردد صدا و سیما شبکه سوم

شماره خبر:74

تاریخ انتشار:1394/8/8

ساختمان مرکزی شبکه سوم صدا و سیما واقع در منطقه جردن تهران مجهز به سیستم های کنترل تردد سازمانی هوشمند سازان بیتا گردید.