نصب و راه اندازی کنترل تردد صدا و سیما شبکه مستند

شماره خبر: 75

تاریخ انشار:1394/6/5

ساختمان مرکزی شبکه مستند صدا و سیما واقع در سعادت آباد تهران مجهز به سیستم های کنترل تردد سازمانی، مدیریت میهمان  وگیتهای کنترل تردد هوشمند سازان بیتا گردید.