فرایند کنترل تردد افراد

 فرایند تردد افراد:کنترل تردد HSBACCESS بر مبنای یک سیستم آنلاین و با مدیریت نرم افزار مرکزی طراحی شده است که از طریق شبکه محلی TCP/IP با سخت افزارهای تحت شبکه یا همان کنترلر در ارتباط بوده و کلیه فرامین به صورت آنلاین در بستر شبکه بین سرور و کنترلر ردو بدل می گردد.

فرایند کنترل تردد افراد در این سیستم ها بدین صورت می باشد که ابتدا اطلاعات فردی افراد در نرم افزار ثبت میگردد و سپس برای او کارت صادر شده و یا اثر انگشت ثبت می گردد سپس سطح دسترسی و یا محدودیت برای شخص اعمال می گردد یعنی این فرد در چه زمانی از چه مکانی می تواند عبور کند که این فرایند در نهایت یک سیستم کنترل تردد را ایجاد می نماید.

همچنین این فرایند می تواند برای گروه نیز اعمال گردد یعنی اینکه گروه های متعدد ایجاد گردده و همچنین زمانبندی های متعددی بر اساس نیاز یک سازمان ایجاد شده که به این فرایند ACCESS LEVEL نیز گفته می شو د و سپس افراد در این گروها عضو میگردند تا فرایند مدیریت آسان تر گردد.

با پانچ انگشت و یا کارت بر روی ریدرها اطلاعات به کنترلر و از طریق شبکه به سرور ارسال میگردد چنانچه شخص بر اساس سطوح دسترسی تعریف شده به درب یا گیت مورد نظر دسترسی داشته باشد فرامین از طریق سرور به کنترلر ارسال و کنترلر توسط یک رله فرمان باز شدن درب را صادر می نماید.

 کنترلر دارای یک حافظه داخلی می باشد و چنانچه به هر دلیلی ارتباط بین نرم افزار و کنترلر قطع گردد اطلاعلات در حافظه داخلی ذخیره شده و با ارتباط مجدد اطلاعات به سرور ارسال میگردد.

 

بیشتر بخوانید

تشخیص هویت با استفاده از اثرانگشت