انواع شناساگرهای بایومتریک

 کاربرد دستگاه های کنترل تردد

در این گروه طیف گسترده ای از محصولات دستگاه کنترل تردد با تنوع قیمت، عملکرد، کاربری و طراحی ظاهری در چند دسته بندی  ارائه می گردد.