مدیریت پارکینگ با RFID

نرم افزار مدیریت پارکینگ-هوشمند سازان بیتا

 کنترل تردد خودرو با کارت RFID 

سیستم کنترل ورود و خروج پارکینگ از طریق کارتهای RFID با برد بلند در رنج فرکانسی UHF یکی از روشهای آسان و اقتصادی کنترل تردد خودروها در ورودی پارگینگ ها و حتی در بسیاری از بزرگ راه ها می باشد. به طور کلی این فناوری به دلیل سرعت بالای شناسایی و توانایی پوشش قابل توجه کاربرد های فراوانی در صنایع حمل و نقل دارد.

یکی دیگر از امکانات سیستم کنترل تردد پارکینگ استفاده از سیستم کارت خوان با بردهای بلند و کوتاه و ماژول های RFID  می باشد که هرکدام به تفکیک دارای قابلیت های مختلفی می باشد که در ذیل به طور مختصر توضیح داده شده اند.