کنترلرهای هوشمند کنترل تردد

کنترلر یا کنترل کننده بخش ارتباطی سامانه کنترل تردد سازمانی می باشد و یک سخت افزار تحت شبکه ایست که به عنوان واسط میانی نرم افزار کنترل تردد، گیت کنترل تردد یا دربها و دستگاه کنترل تردد شناساگر قرار می گیرد و پس دریافت اطلاعات هویتی افراد از شناساگرها و ارسال آن از طریق پروتکل TCP/IP به سرور مرکزی که نرم افزار کنترل تردد بر روی آن نصب شده و تحلیل داده ها توسط نزم افزار و دریافت مجدد آن فرمان باز شدن گیت و یا درب را صادر می نماید.

ویژگی های کنترلر ها

  • می بایست تحت شبکه باشد.
  • میبایست از دستگاه های شناساگر با پروتکل های Wigand-RS485-RS232 پشتیبانی نماید.
  • می بایست دارای ساختار پایدار با ورودی ها وخروجی های حفاظت شده در برابر نوسات باشد.
  • می بایست دارای عملکرد آنلاین بوده و تمام فرامین و داده ها را به صورت لحظه ای به سرور ارسال و دریافت نماید.
  • کلیه داده های ارسالی بین سرور و کنترلر می بایست به صورت رمزگذاری شده ارسال و دریافت گردد.
  • می بایست دارای حافظه داخلی بوده و در صورت قطع ارتباط با سرور به صورت مستقل عمل نماید.