کنترل تردد خودرو

کنترل تردد خودرو

روش های کنترل تردد خودرو 

کنترل تردد خورو شامل یکپارچه سازی سخت افزارها، نرم افزارها و موانع فیزیکی است که برای مدیریت تردد خودرو ها در پارکینگ های عمومی و خصوصی و مکانهای امنیتی مانند ورودی سازمانهای دولتی و نظامی طراحی و پیاده سازی می گردد.

مهم ترین هدف در سیستم کنترل تردد خودرویی، شناسایی خودرو و یا راننده در ورودی مجموعه و امکان صدور مجوز توسط نرم افزار و درنهایت باز کردن درب و یا هر مانعی در مبادی ورودی ها می باشد. اصولا شناسایی خودروها در ورودی ها به دو صورت صورت می پذیرد:

  •  شناسایی  خودرو از طریق RFID

در روش RFID برای شناسایی خودرو از رادیو یا کارتخوانهای برد بلند با رنج فرکانسی UHF  استفاده می گردد.

  •  شناسایی خودرو از طریق پلاک

در روش پلاک خوان خودرو برای شناسایی خودرو دوربین پلاکوان در ورودی مجموعه نصب میگردد که پس ازثبت پلاک توسط دوربین و پردازش توسط نرم افزار امکان شناسایی خودرو فراهم می گردد.

        درباره کنترل تردد خودرویی بیشتر بخوانید.

کنترل تردد خودرویی

(مشاهده توضیحات)

راهبندهای خودرویی

(مشاهده توضیحات)