تشریح سامانه های کنترل تردد:

 تشریح سامانه‌های کنترل تردد:

یکی از مهم ترین راهکارها جهت مقابله با تهدید نفوذ به یک مجموعه ایمن کردن ورودی های یک مرکز امنیتی به صورت محسوس و یا غیر محسوس توسط کنترل افراد و خودروهایی می باشد که قصد تردد در محل مورد نظر را خواهند داشت. پاسخگویی به این نیاز اساسی را می‌توان با نصب تجهیزات کنترل تردد در مبداهای ورودی مهم برآورده نمود. اساس عملکرد سامانه‌های کنترل تردد بر شناسایی افراد ویا خودروهایی می باشد که قبلا توسط مسئول حراست مجوز تردد به محل مورد نظر را پیدا کرده‌اند. متداول ترین روش در شناسایی افراد وخودروها استفاده از کارت های ترددی می‌باشد که حاوی اطلاعات کد شده شخص مجاز به تردد در محل می‌باشد.به کمک این کارت های تردد شخص مورد نظر با توجه به دسترسی که توسط مسئول حفاظت محل داده شده است می‌تواند در اماکن از قبل تعریف شده تردد نماید.


اجزای یک سامانه کنترل تردد:


سیستم کنترل تردد از اجزای مختلفی تشکیل یافته است که این اجزا بسته به گستردگی پروژه ممکن است تغییر یابد ولی به طور کلی از موارد مطروح در ذیل خارج نمی باشد.

سیستم مدیریت:
یک سیستم کنترل تردد گسترده نیاز به بخش های مختلف مدیریت دارد. اطلاعاتی که از کارت‌خوان ها و کنترل‌کننده‌های مرتبط با آنها جمع‌آوری می‌شوند توسط ارتباط شبکه به یکسری ایستگاه کاری منتقل می‌شوند. در این ایستگاه ها برخی از دستورات و فرامین مدیریتی قابل اجرا می‌باشند. در سطح بالاتر یک سرور اصلی نقش مدیریت کل مجموعه سیستم تردد را بر عهده دارد.


کارت‌خوان ها:


شخیص هویت افراد و خودروها در مبادی ورودی و خروجی توسط کارت‌خوان ها صورت می‌پذیرد. البته باید توجه داشت که کارت‌خوان، امروزه یک اصطلاح می‌باشد و ممکن است در کارت خوان علاوه بر کارت، از صفحه کلید یا روش های بیومتریک استفاده شود. بنابراین موارد استفاده آنها در کنار درب ها، آسانسورها، پارکینگ ها و همچنین برای کنترل سرویس های ساختمان مانند سیستم تهویه می‌باشد. از کارت‌خوان ها به عنوان وسیله‌ای برای ثبت ساعت ورود و خروج کارکنان نیز می‌توان استفاده کرد.

 

کنترل کننده:


معمولاً هر، چند کارت‌خوان به یک کنترل‌کننده مرتبط می‌باشند. در این کنترل‌کننده، تمامی ترددهای مربوط به کارت‌خوان ها تا حجم معینی ذخیره می‌شود. در ضمن ورودی های آلارم، خروجی‌های آلارم و یک پایگاه داده در این نوع کنترل‌کننده‌ها درنظر گرفته می‌شود. با استفاده از ورودی ها و خروجی‌ها می‌توان براساس وقایعی مانند آتش‌سوزی، برخی درب ها را باز یا بسته نمود.