کارتخوان برد بلند

 

کارتخوان برد بلند

یکی دیگر از امکانات سیستم کنترل تردد پارکینگ استفاده از سیستم کارت خوان با بردهای بلند و کوتاه و ماژول های RFID  می باشد که هرکدام به تفکیک دارای قابلیت های مختلفی می باشد که در ذیل به طور مختصر توضیح داده شده اند:

 

نمایشگرهای برد کوتاه و برد بلند:

نمایشگرهای برد بلند جهت مشاهده ظرفیت پارکینگ در خارج از پارکینگ استفاده می شوند.
نمایشگرهای برد کوتاه در محل پارکینگ نشان دهنده مبلغ قابل پرداخت و ظرفیت باقیمانده پارکینگ هستند.

 

کارتخوان های برد بلند:

در صورت نیاز، سامانه قابلیت استفاده از کارتخوان های برد بلند را داراست که برچسب ها یا کارت های RFID مخصوص را از فاصله 1 تا 2  متری شناسایی می کنند.

 

ماژول های RFID  اکتیو:
از مهم ترین مزیت های این ماژول ها قدرت شناسایی و خواندن از فواصل دور می باشند که جهت ثبت ورود و خروج ها در پارکینگ ها یا اماکنی که به کنترل ورود و خروج خودرو ها نیاز دارند به کار می رود.