درب اتوماتیک کشویی

این درب ها یکی از ساده ترین و پر مصرفترین نوع درهای اتوماتیک نفر رو می باشند که به علت حرکت خطی وحداقل نیازبه فضا، موجب استفاده بهینه از فضای موجود فروشگاه ها و اماکن عمومی میگردند. دربیشتر ورودی ها این دربها معمولاً به صورت دولنگه ثابت و دولنگه متحرک قابل اجرا می باشند ولی درصورت نیاز می توان به صورت یک لنگه ثابت و یک لنگه متحرک ویا دولنگه متحرک بدون لنگه ثابت وتک لنگه متحرک بدون لنگه ثابت اجرا نمود.که دو نمونه آخر بیشتر در مکانهایی که امکان حرکت درب ها بر روی دیوار امکان پذیر باشد قابل ارائه می باشند.با این سیستم می توان ورودی هایی تا عرض 2متر و ارتفاع 2٫5 متر بازشوی مفید ایجاد نمود. وجود سیستم سنسورهای ایمنی خطی بین دربها و کنترلرهای هوشمندبا قابلیت ضدبرخورد، عابرین را در برابر برخورد احتمالی دربها محافظت می کنند.

پرسش:عموما دربهای اتوماتیک تولید کدام کشورها هستند؟

پاسخ: کشورهای اروپایی: آلمان- ایتالیا- سوئد- سوییس - هلند- اسپانیا- فرانسه   کشورهای آسیایی: ژاپن - چین- ایران- ترکیه