درب اتوماتیک کشویی

درب اتوماتیک کشویی

درب اتوماتیک کشویی چیست؟

درب های اتوماتیک کشویی یکی از ساده‌ترین و پر‌مصرف‌ترین نوع درب اتوماتیک شیشه ای نفر رو می‌باشند که به علت حرکت خطی و حداقل نیاز به فضا، موجب استفاده بهینه از فضای موجود فروشگاه‌ها و اماکن عمومی می‌گردند. در بیشتر ورودی‌ها این درب‌ها معمولاً به صورت دولنگه ثابت و دولنگه متحرک قابل اجرا می‌باشند ولی در صورت نیاز می‌توان به صورت یک لنگه ثابت و یک لنگه متحرک و یا دولنگه متحرک بدون لنگه ثابت وتک لنگه متحرک بدون لنگه ثابت اجرا نمود. که دو نمونه آخر بیشتر در مکان‌هایی که امکان حرکت درب‌ها بر روی دیوار امکان‌پذیر باشد قابل‌ارائه می‌باشند. با این سیستم می‌توان ورودی‌هایی تا عرض 2متر و ارتفاع 2٫5 متر بازشوی مفید ایجاد نمود. وجود سیستم سنسورهای ایمنی خطی بین درب‌ها و کنترلرهای هوشمند با قابلیت ضدبرخورد، عابرین را در برابر برخورد احتمالی درب‌ها محافظت می‌کنند.

پرسش: عموما درب‌های اتوماتیک تولید کدام کشورها هستند؟

پاسخ:

کشورهای اروپایی: آلمان- ایتالیا- سوئد- سوییس - هلند- اسپانیا- فرانسه

کشورهای آسیایی: ژاپن - چین- ایران- ترکیه