طراحی، نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد دفتر زیمنس

شرکت هوشمند سازان بیتا از سالیان گذشته ارائه دهنده انواع خدمات کنترل دسترسی از جمله گیت کنترل تردد، سیستم یکپارجه کنترل تردد سازمانی و... به دفتر شرکت زیمنس در تهران می باشد.

در شهریور ماه سال 1394 سیستم کنترل تردد یکپارچه سازمانی با نرم افزار HSB Access و سخت افزارها و شناساگرهای کارت مایفیر در دفتر مرکزی زیمنس تجهیز شد.

در خرداد ماه سال 1396 سیستم کنترل تردد یکپارچه سازمانی با نرم افزار HSB Access و سخت افزارها و شناساگرها و گیت های کنترل تردد مدل HSB-SX220 طراحی و راه اندازی شد.

خرداد ماه سال 1397 در این شرکت، گیت کنترل تردد مدل HSB-RX440 توسط تیم مهندسی هوشمند سازان بیتا طراحی، تولید و تجهیز شد.

 

گیت کنترل تردد نصب شده در شرکت زیمنس       گیت کنترل تردد شرکت زیمنس