نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد سازمان استاندارد

در مرداد ماه سال 1401، سازمان ملی استاندارد ایران در ادارات کرج و تهران، اقدام به تجهیز ورودیِ کارکنان و مهمان ها به گیت کنترل تردد HSB-SX210 ساخت شرکت هوشمند سازان بیتا نمود. علاوه بر گیت، برای مدیریت تردد خودروها در بخش پارکینگ نیز، نصب و راه اندازی دستگاه کارتخوان و راهبند خودرویی انجام شد.

مانیتورینگ و کنترل کلیه ی ترددهایِ این سازمان، در نرم افزار پریس تولید شرکت هوشمند سازان بیتا انجام شده و این اطلاعات توسط سازمان مورد بهره برداری قرار می گیرد.