گیتهای کنترل تردد مرزبانی جمهوری اسلامی ایران

نوع پروژه: نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد HSB –TX110  و ارتباط با سیستم حضور و غیاب

اجرای پروژه:  آذر ماه 1398

آدرس:تهران- اتوبان شهید خررازی