راه اندازی فاز دوم سیستم کنترل تردد شرکت زیمنس

 

فاز دوم پروژه ی کنترل تردد شرکت SIEMENS آلمان با سفارش گیت کنترل تردد توسط این شرکت در زمستان 1395 آغاز گردید.

بعد از بررسی و بازدید کارشناسان شرکت هوشمندسازان بیتا از این پروژه، گیت کنترل تردد مدل HSB-sx220 ارائه و فرآیند تولید و مونتاژ گیت ها آغاز گشت و نصب اولیه در پایان زمستان 1396 به اتمام رسید.

نصب نهایی گیت ها و راه اندازی آنها در بهار 1396 به اتمام رسید و اکنون مورد استفاده ی این مجموعه قرار گرفته است.

 

گیت کنترل تردد شرکت زیمنس