اولین سمینار مدیریت پروژه در حفاظت الکترونیک برگزار شد.

اولین سمینار مدیریت پروژه در حفاظت الکترونیک در 10 و 11  بهمن ماه 1396 با حضور جمعی از بزرگان صنعت حفاظت الکترونیک کشور و مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های دولتی و با همت اتحادیه سراسری شرکت های فنی و مهندسی و اتاق بازرگانی تهران و با حمایت جمعی از شرکت های فعال در حوضه حفاظت الکترونیک برای توانمندی مدیران و کارشناسان این حوضه با تدریس استاد بین المللی آقای Angus Darroch-Warren از کشور انگلستان برگزار شد.

تصاویر