گیت های کنترل تردد دانشگاه علامه طباطبایی

گیت کنترل تردد خوابگاه شهید سلامت دانشگاه علامه طباطبایی واقع در تهران سعادت آباد نصب و راه اندازی گردید.

در این مجموعه پیش از این از گیت های تولیدی یک شرکت ترک و محصولات شناساگر ZK  چین  استفاده شده بود که به علت عملکرد پایین این تجهیزات دانشگاه تصمیم به جایگزینی و به روز رسانی گیت کنترل تردد گردید. لذا با بررسی های کارشناسی صورت گرفته،محصولات شرکت هوشمند سازان بیتا از جمله گیت کنترل تردد باله ای سریع مدل SX 220 با دستگاه های اثر انگشت CR 880 و نرم افزار جامع کنترل تردد HSB Access جایگزین تجهیزات فوق نصب و راه اندازی گردید.

گیت کنترل تردد خوابگاه سلامت دانشگاه علامه طباطبایی