اجرای سیستم جامع کنترل تردد گروه صنعتی گلرنگ

تیم فنی هوشمند سازان بیتا پس از بررسی، راهکارهایی در زمینه کنترل تردد به این مجموعه ارائه دادند که در نهایت در خرداد ماه 1398 پروژه ی راه اندازی سیستم کنترل تردد در گروه صنعتی گلرنگ آغاز شد.

سیستم یکپارچه کنترل تردد سازمانی با نرم افزارهای HSB Access و سخت افزار و شناساگرهای اثر انگشت CR880 و نصب و راه اندازی آسانسور مانیتور توسط هوشمند سازان بیتا در این مجموعه انجام شد.


سیستم کنترل تردد گلرنگ