نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دفتر مرکزی دارو سازی دکترعبیدی

هوشمند سازان بیتا پروژه ی کنترل تردد دفتر مرکزی داروسازی دکتر عبیدی را در تیر ماه 1399 با موفقیت به پایان رساند.

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد HSB-SX220 و ارتباط با سیستم حضور و غیاب از پروژه های انجام شده در این دفتر بود که در تهران، خیابان احمد قیصر واقع شده است.

 

گیت کنترل تردد تجهیز شده در داروسازی عبیدی