نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد شرکت کلران

شرکت تولیدی شیمیایی کلران واقع در استان سمنان به دلیل وسعت بالا و تعداد پرسنل زیاد، نیاز به تجهیز گیت کنترل تردد و شناساگرها در شرکت داشت.

در آذر ماه 1398 گیت کنترل تردد باله ای مدل HSB-SX220 و سخت افزارها و شناساگرهای اثر انگشت VIRDL AC 7000 توسط شرکت مهندسی هوشمند سازان بیتا نصب و راه اندازی شد. 

 

گیت کنترل تردد نصب شده در شرکت کلران