گیتهای کنترل تردد اداره کل آموزش پرورش استان فارس

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس واقع در شیراز، خیابان معدل شرقی، یک سازمان بزرگ محسوب می شود که تجهیز گیت های کنترل تردد در این سازمان نیاز بود.

شرکت مهندسی هوشمند سازان بیتا نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد  مدل HSB-SX520 و ارتباط با سیستم دستگاه تشخیص چهره SUPERMA  را در اداره کل آموزش و پرورش استان فارس آغاز و این پروژه را با موفقیت به پایان رساند.

 

تولید و نصب گیت کنترل تردد در آموزش و برورش شیراز