راه اندازی گیت کنترل تردد شرکت آپادانا کاوش ایرانیان

نصب و راه اندازی گیت های کنترل تردد HSB-SX220 و ارتباط با دستگاه تشخیص چهره SUPERMA در شرکت آپادانا کاوش ایرانیان واقع در بلوار نلسون ماندلا توسط تیم فنی هوشمند سازان بیتا

اجرای پروژه: فروردین ماه 1400


تولید و نصب گیت کنترل تردد در آپادانا کاوش


تولید و نصب گیت کنترل تردد در آپادانا کاوش