کنترل تردد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

نصب و راه اندازی گیت های کنترل تردد باله ای HSB-SX220 و ارتباط با دستگاه تشخیص چهره ZK و دستگاه کارت خوان مایفر CR839B و نرم افزار کنترل تردد ارباب رجوع و مهمان تحت وب پریس در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز توسط تیم فنی هوشمند سازان بیتا

اجرای پروژه: خرداد ماه 1400


گیت کنترل تردد دانشگاه علوم پزشکی البرز