نصب و راه اندازی گیت های کنترل تردد بانک رفاه

نصب و راه اندازی گیت های کنترل تردد SX-520 و نرم افزار ارباب رجوع و مهمان و استفاده از دستگاه تشخیص چهره و باکدخوان های دیتا لاجیک

اجرای پروژه: آذر ماه 1400

آدرس:تهران-خیابان سمیه

 

گیت کنترل تردد بانک رفاه