نصب و راه اندازی گیت های کنترل تردد سنگ آهن گهر زمین

نصب و راه اندازی گیت های کنترل تردد SX-220 و نرم افزار جامع تردد پیمانکاران و استفاده از دستگاه اثر انگشت و کارتخوان

اجرای پروژه: آبان ماه 1400

آدرس:کرمان-سیرجان

گیت کنترل تردد در سنگ آهن گهر زمین