">   ">

نصب سیستم کنترل تردد در وزارت ارشاد اسلامی

شرکت مهندسی هوشمند سازان بیتا در سال 1393 با بهره گیری از دانش متخصصان و تجربه چندین ساله خود ظرف مدت کوتاهی با جمع آوری تجهیزات کنترل تردد کارداکس CARDAX و جایگزینی محصولات بومی و کارآمد HSB Access در ساختمان مرکزی این وزارتخانه توانست خدمت شایانی در تامین امنیت این وزارتخانه فرهنگی و با سابقه کشورمان ارائه نماید.بخشی از فعالیت های صورت گرفته در وزارت محترم ارشاد اسلامی به شرح ذیل می باشد:
* نصب نرم افزار کنترل تردد شرکت هوشمند سازان بیتا
* نصب دستگاه های کارتخوان شرکت هوشمند سازان بیتا
* نصب سخت افزار های کنترل محلی تحت شبکه شرکت هوشمند سازان بیتا
* برقراری ارتباط و هماهنگی میان تجهیزات نصب شده قدیمی با محصولات شرکت هوشمند سازان بیتا
 و...........