نصب و راه اندازی کنترل تردد صدا و سیما شبکه سوم

ساختمان مرکزی شبکه سوم صدا و سیما واقع در تهران، خیابان آفریقا، خیابان گلخانه مجهز به سیستم یکپارچه کنترل تردد سازمانی با نرم افزار HSB Access و سخت افزار و شناساگرهای کارت مایفیر، گیت کنترل تردد سه شاخه HSB-TX120 و مدیریت پذیرش مهمان توسط هوشمند سازان بیتا گردید.

 

گیت کنترل تردد سه شاخه شبکه سوم سیما