نصب و راه اندازی سیستم کنترل دسترسی ارژانس تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام به طراحی و ساخت ساختمان جدیدی در غرب تهران نموده که هم اکنون در آستانه بهره برداری می باشد و شرکت هوشمند سازان بیتا به عنوان طراح و پیمانکار سیستم کنترل تردد و دوربین های نظارتی این مجموعه انتخاب گردید و پروژه پس از نصب و راه اندازی به بهره برداری رسید.

 

گیت کنترل تردد اورژانس تهران